Zber dát cookies

Zber dát cookies

BEZPEČNOSŤ A OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spoločnosť RED REBEL, s.r.o., prevádzkovateľ internetového obchodu www.redrebel.sk, prehlasuje, že všetky osobné údaje sú považované za prísne dôverné a je s nimi manupilované v súlade zo zákonom č. 122/2013 Z.z., a v súlade so Všeobecnými obchodnými podmienkami.

Na úspešné naplnenie predmetu zmluvy spracúvame osobné údaje v rozsahu meno a priezvisko, fakturačná adresa (prípadne aj dodacia adresa), telefónny a e-mailový kontakt. Ďalej potom evidujeme Vaše nákupy u nás.

Uvedené osobné údaje spracúvame za účelom naplnenia predmetu zmluvy.

V prípade, že máte záujem o likvidáciu spracovaných údajov, kontaktujte nás e-mailom alebo poštou.

Za účelom prispôsobenia našej ponuky Vaším potrebám využívame súbory “Cookies”. Súbory “Cookies“ sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú do vášho koncového zariadenia či jeho pamäte. Tieto súbory nášmu webu umožňujú zaznamenať informácie o vašej návšteve, nastavenie vášho prehliadača, jazyk, ktorý preferujete a ďalšie informácie. Vaša budúca návšteva našich stránok tak môže byť oveľa rýchlejšia a viac odpovedajúca vašim záujmom.

Pri používaní súborov “Cookies” postupujeme v súlade s príslušnými právnymi predpismi a najvyššími etickými štandardmi. Veľmi nám záleží na spokojnosti našich zákazníkov a spokojnosti návštevníkov našich webových stránok. Z tohto dôvodu dôsledne dbáme na ochranu vášho súkromia.

V prípade, že si neželáte ukladať súbory “Cookies” do Vášho zariadenia stačí, ak si pred návštevou našich stránok vo svojom prehliadači spustíte funkciu anonymného prehliadača. V takom prípade je však možné, že sa vám niektoré časti našich stránok nebudú zobrazovať správne, ich prehliadanie pre vás bude zložitejšie a nebude sa vám zobrazovať ponuka výrobkov odpovedajúcich vašim potrebám.